GENERALFORSAMLING

Nu er det endelig blevet muligt for os at ses igen. Derfor kan vi nu afholde generalforsamling og det gør vi den 25.6.20 Kl. 19.00 i Faxe Hallernes Cafeteria.

Dagsorden.

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsen aflægger beretning

3. Fremlæggelse af det revidere regnskab til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent

Medlemskontingent 50,- årligt
Senior fællestræning 700,- kr. årligt
Ungdomstræning 1 x ugentlig 300,- kr. årligt
Ungdomstræning 2 x ugentlig 600,- kr. årlig
Særskilt kontingent for fast spilletid 1.200, årligt
Drop in badminton for medlemmer 50,- kr. pr. gang.

5. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet nogle forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Torsten Grange er på valg - modtager genvalg
Stefan Petersen er på valg - modtager genvalg
Lene Henriksen er på valg - modtager genvalg

7. Valg af suppleant

8. Valg af bilagskontrollant og suppleant

9. Eventuelt
Faxe Idrætsforening

På bestyrelsens vegne
Dorte Steinmetz Bagge
Formand