Bestyrelsen i Faxe Badminton Club

Formand

Dorte Steinmetz Bagge

Egedevej 125

4640 Faxe

Tlf. 30 22 02 30

E-mail. fbc-formand@faxebadminton.dk

Ungdomsformand

Lene Henriksen

Kornagervej 83

4640 Faxe

Tlf. 41 43 20 09

E-mail. fbc-ungdom@faxebadminton.dk

Seniorformand

Stefan Pedersen

Tlf. 20 97 03 85

Kasserer

Torsten Grange

Næstformand/sekretær

Lis Skovlund

Suppleant

Jan Zygmontowizc

Hvis du vil i kontakt med kassereren, sekretæren eller suppleanten, bedes du rette henvendelse til Formanden.