Velkommen til Faxe Badminton Club

Vi arbejder stadig på at ajourføre hjemmesiden.

Kære medlem af Faxe Badminton Club.

Nu er sæson 2021/2022 snart ved at være slut.
Den sidste ungdomstræning er mandag den 25. april. Onsdag den 27. april er al spil aflyst p.gr.a. af et andet arrangement i hallen.

Vi har lavet en aftale med Faxe Hallen om, at der er seniorbadminton maj måned ud - mandag og onsdag i tidsrummet 18.30 - 20.00. Vi håber, I vil benytte jer af dette.
Som det kan ses af tidpunktet, så vil de almindelige aftaler om faste spilletidspunkter ikke nødvendigvis kunne fastholdes, men til gengæld er der nu er en oplagt mulighed for at spille og udfordre andre end I plejer.

Den 4. maj 2022 kl. 18.00 afholder vi generalforsamling. Det foregår i hallen cafeteria.

Dagsorden i henhold til vedtægterne og dagsorden ses her.

Sæson 2022/2023 begynder den 29.8.22 kl. 16.30.

Ønsker om fast spilletidspunkt sendes til FBC-ungdom@faxebadminton.dk senest 15.8.22

På bestyrelsens vegne

Dorte Steinmetz Bagge
Formand

Ungdomstræning hos Faxe Badminton Club